Kontakt — AutoSpot

FORMULARZ KONTAKTOWY

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auto Spot Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa, NIP: 5223085378, REGON: 366730864, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667140, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

AUTO SPOT Sp. z o.o.