Administrator Danych • Auto Spot - Dealer Samochodów Używanych

Administrator danych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Spot Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków, NIP: 5223085378, REGON: 366730864, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667140, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł, nr tel. +48 22 122 85 35, e-mail kontakt@autospot.com.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez Auto Spot Sp. z o.o. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Partnerami biznesowymi Administratora i tym samym odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

ZadzwońNapisz